O Parafii

Z kart historii


Parafia w Goręczynie należy do najstarszych na Pomorzu. Została założona prawdopodobnie w XIII wieku. Patronką pierwszej, drewnianej jeszcze świątyni była św. Agata. W 1583 r.  wizytator biskupi zapisał, że kościół jest drewniany i pod wezwaniem Wszystkich Świętych.


Powołania z parafii:
ks. Alfons Grzenia
ks. Marian Darsznik
ks. Zbigniew Wysiecki
ks. Jacek Bystroń
ks. Tadeusz Byczkowski
(Zgromadzenie Księży Marianów)
siostra Scholastyka Płotka
(Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety)

Kapłani pracujący dawniej w parafii:
ks. Antoni Priss (1939-1965)
ks. Edmund Kosznik (1965-1991)

Dawni opiekunowie parafii – kartuzi w 1639r. wybudowali murowaną świątynię w stylu barokowym. Budowla ta, w zmienionej postaci, dotrwała do dziś.

Na zewnętrznej wschodniej ścianie kościoła znajduje się tablica erekcyjna z XVII wieku z napisem łacińskim: Ten kościół wybudowano na chwałę Trójcy Przenajświętszej, Wszystkich Świętych za brata Kaspera Kocheliusa, prokuratora kartuzi w Trewirze w roku 1639. W 1772 r. kościół został konsekrowany przez bpa Cypriana Wolickiego, sufragana włocławskiego. W 1905 r. powiększono kościół przez dobudowanie po bokach transeptu, dzięki czemu uzyskał kształt krzyża. Obecny kształt architektoniczny świątyni jest skutkiem restauracji prowadzonej w latach 1912-1914 przez ks. proboszcza Anastazego Kopaczewskiego, pod kierunkiem konserwatora prowincji Prusy Zachodnie Bernharda Schmida. Restauratorskie prace malarskie wykonał wówczas malarz Arthur Fahlberg z Friedrichshagen k. Berlina. Najstarsze zabytki z doby gotyku to: figura Matki Bożej Miłosierdzia w głównym ołtarzu oraz rzeźba św. Barbary. Na wieży znajduje się dzwon z 1400 r. o wadze 717 kg. Cennym zabytkiem jest też rzeźba św. Brunona (XVII w.), patrona kartuzów, która stoi w ogrodzie plebanii. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII i XVIII wieku. Ołtarze prezentują sztukę baroku. Ołtarz główny jest poświęcony Wszystkim Świętym, lewy ołtarz boczny św. Trójcy, a prawy Matce Bożej. W ołtarzu głównym znajduje się ruchomy obraz, a za nim wspominana już figurka MB Miłosierdzia. Do wyposażenia kościoła należą też witrażowe okna, odnowiona chrzcielnica, zabytkowa ambona, odrestaurowane organy, obrazy i sztandary oraz kaszubskie świeczniki i nakrycia ołtarzy. Obszar parafii goręczyńskiej uległ stopniowo uszczupleniu. W 1928 r. powstała parafia w Szymbarku, a w 1976 r. w Hopowie, w 1983 r. W Somoninie, a w 1986 r. poświęcony został kościół filialny w Ostrzycach.

Aktualnie do parafii należą wierni Kościoła rzymskokatolickiego z miejscowości: Goręczyno, Ostrzyce, Rąty, Sławki, Ramleje, część Egiertowa i Starkowej Huty.