Aktualności

18 stycznia 2021

Podziękowanie za kolędę

W tym roku, z powodu trwającej pandemii, spotykaliśmy się w ramach kolędy na Mszy Świętej w kościele, w intencji Parafian danej jednostki kolędowej. Obok Mszy Świętej było poświęcenie wody i modlitwa błogosławieństwa Rodzin, domostw. Można było zabrać ze sobą do domu obrazek z aktem poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz mały obrazek dla dzieci. My, duszpasterze, tej Parafii składamy wszystkim podziękowanie za udział w takiej Mszy Świętej, a złożone z tej okazji ofiary ks. Biskup Ryszard Kasyna polecił nam przeznaczyć na cele Parafii – księża sprawujący Mszę Świętą zatrzymują z tego tytułu ofiarę za Mszę Świętą. . Bardzo […]
18 września 2020

Sakrament Bierzmowania

11 września 2020 r. 57 młodych parafian z rąk Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny przyjęło Sakrament Bierzmowania. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. „Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości” Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: – zakorzenia nas głębiej w Bożym […]
16 maja 2020

Pomóż swojej parafii w tym trudnym czasie

Bardzo dziękujemy za to i za każdą ofiarę. Rozumiemy, że dziś każdy ma trudną sytuację. Konto bankowe Parafii Goręczyno; B.S. Sztum o/Somonino 90 8309 0000 0080 0758 2000 0010