Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w ramach zadania pn. Konserwacja feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Boskiej w Kościele pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w ramach zadania pn. Konserwacja feretronów z wizerunkiem Serca Jezusa i Matki Boskiej w Kościele pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie

Pełna dokumentacja oraz wzory formularzy do złożenia znajdują się na