Poświęcenie Krzyża

Poświęcenie Krzyża

W sobotę 5 sierpnia został poświęcony nowy Krzyż w miejscu, gdzie w lutym tego roku doszło do profanacji i zniszczenia poprzedniego Krzyża przez nieznanych sprawców.